Afspraak maken?

06 5516 2241

Rol van conditie en overgewicht op de gezondheid

Overgewicht

Overgewicht is een groot probleem aan het worden in de westerse samenleving. Echter is overgewicht altijd een risicofactor voor de gezondheid? Uiteraard is bekend dat mensen met overgewicht een grotere kans hebben op allerlei ziektebeelden, zoals diabetes Type 2 of hoge bloeddruk.

Conditie

De conditie van de mens wordt in de huidige maatschappij steeds zwakker. Meer en meer mensen hebben zitten werk en bewegen veel te weinig. Conditie is een vrij breed begrip en heeft zowel betrekking op je uithoudingsvermogen als de mate waarin je spieren ontwikkeld zijn. Met alleen een goede spierkracht kom je er alleen niet. De spieren moeten namelijk ook niet te snel uitgeput raken. Daarnaast is je uithoudingsvermogen natuurlijk heel belangrijk, wat vaak bepalend is voor de mate waarin je het gevoel hebt voldoende energie te hebben.

Overgewicht, conditie en gezondheid

Hoe verhouden overgewicht en conditie zicht ten opzichte van de gezondheid? En hoe verhouden conditie en overgewicht zich onderling ten opzichte van de conditie?
Een zeer interessant wetenschappelijk onderzoek gedurende 12jaar is uitgevoerd op 2603 mensen.

Hieruit kwamen drie conclusies, waarbij de 3e zeer interessant is.

  1. Mensen met een BMI > 35 hebben 2x zoveel kans op overlijden tov mensen met normaal gewicht.
  2. Bij mensen met een goede conditie is de kans 4x zo klein om te overlijden in vergelijking met mensen met een slechte conditie Een goede conditie heeft grotere bescherming op de gezondheid dan overgewicht
  3. Overgewicht of een dikke buik is geen risicofactor op sterfte als de conditie van een persoon goed is.

Voor diepgaande informatie zie artikel: Rol Overgewicht en conditie op gezondheid

Belangrijk om te weten is natuurlijk wel dat het gewicht vaak een nadelig effect heeft op de conditie. Echter heb je een gezonde leefstijl, met voeding + beweging, dan is het niet erg dat je iets te zwaar bent. Het gaat erom dat je goed in conditie bent. Als dan het gewicht geen belemmering oplevert in dagelijks functioneren, dan moet je niet te veel op gewicht letten.

Bij een goede conditie en gezond leefpatroon is het gewicht minder van belang.