Afspraak maken?

06 5516 2241

Algemene voorwaarden:

 1. De minimale inschrijving voor elke abonnementsvorm bedraagt 6 maanden. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Het abonnement wordt na deze 6 maanden telkens stilzwijgend met 1 maand verlengd. Alleen middels schriftelijke opzegging kan het abonnement worden stopgezet, uiterlijk tot 1 maand voor aanvang van de volgende betaling. Bij tussentijdse opzegging vindt géén restitutie van contributie plaats.
 3. Trainingen uitsluitend op afspraak. De trainingstijden worden in onderling overleg bepaald.
 4. Betaling alleen vooraf via automatische incasso per maand of halfjaarlijkse factuur.
 5. Bij tijdelijke onderbreking van de training door ziekte, blessures, verzuim, vakanties e.d. dient de contributie te worden doorbetaald. Bij langdurige blessures en ziekte kan, in overleg, het abonnement stilgezet worden.
 6. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 7. Trainingscentrum Teun & Paul behoudt zich het recht voor om, indien zij dit nodig acht en na een interne briefing, de tarieven van de contributie en de openingstijden te wijzigen.
 8. Men is verplicht om de sporttest te doen, voordat men aan de training mee kan doen, vanwege de specifieke gerichtheid van de oefeningen.
 9. Indien het abonnement binnen de eerste 12 maanden wordt beëindigd, dienen de kosten van het Fitness Sportonderzoek over de resterende maanden te worden terugbetaald.
 10. Sportkleding en sportschoenen zijn verplicht, evenals een eigen handdoek.
 11. Men dient de aanwijzingen en adviezen van de sporttester en trainingsbegeleider op te volgen.
 12. De trainingen en test zijn voor eigen risico van de deelnemer. Trainingscentrum is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele ongevallen of letsels.
 13. Trainingscentrum is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan kleding en schoeisel.
 14. Kamer van Koophandel nummer 58280324.